Vad är Palestina?

Palestina är en geografisk region i området mellan medelhavet och Jordanfloden som har många olika namn på många olika språk. Namnet Palestina kommer ursprungligen från Filisteen som är ett kustområde som motsvarar ungefär dagens israeliska kust och Gaza. Kejsare Hadrianus hade efter många uppror ett behov av att slutgiltigt kuva judarna och om möjligt ville han utplåna hela deras hemland.

Palestinas Geografi

Palestina gränser är inte helt identifierad och de är väldigt omtalad runt om i världen då det handlar om en stor konflikt. Konflikten som rör den geografiska situationen i Palestina är mellan Palestina och israel och har pågått under en väldigt lång period. Befolkningen i Palestina vill ha en större del att leva på, då de idag endast har en ytterst liten. Detta beror på att det är Israelerna som styr området runt om.

Konflikter och krig mellan Israel och Palestina

Det var år 1948 som staten Israel upprättades, men det var definitivt inte utan protest från Palestinierna och den arabiska världen. Enda sedan 1967 har palestinierna levt under en israelisk ockupation och det har inte varit enkelt för dem. Alla sammandrabbningar som genom tiderna varit mellan Palestina och Israel har allt för många gånger slutat blodiga och många har dött. Trots att konflikterna hållit på så pass länge och så pass allvarligt så är de fortfarande inte lösta. Konflikten är en konflikt mellan Staten Israel och folket i Palestina. Det handlar om makt och mark och de vill båda två ha makten över Israel. Konflikten som pågår idag har sin bakgrund i att de europeiska judarna sedan 1880-talet flyttade till delen som då var Palestina och idag är Israel och Palestina. Judarna kom dit, krigade och kom ur kriget med en stor fördel. Det är idag judarna (israelerna) som har makten och styr, men det vill Palestinierna ändra på.

FN:s delningsplan

År 1947 kom FN:s generalförsamling med en befallning att Palestina kulle delas upp i två delar, Judarna tilldelades då 55% av marken och Palestinierna fick 45%.  Detta accepterade judarna direkt då de såg det som ett steg i rätt riktning mot att ta över Palestina helt. Palestinierna som under denna tid utgjorde hela 70% av befolkningen såg inte detta förslag som positivt och de nekade det då de ansåg det som orättvist. De ansåg att marken var deras och att judarna inte hade någon rätt att etablera en judisk stat på vad de tyckte var deras mark. Efter andra världskriget fortsatte judar att kämpa med att ta över Palestina för att få hela makten för sig själva. Europa hade under den tiden ett dåligt samvete efter förintelsen då så många judar blev dödade, vilket förenklade processen för judarna. Under samma tid var det många judar från Irgun som tog till vapen och anföll båda palestinier och britter. Detta ledde i sin tur till att arabiska styrkor la sig i konflikten och ställde sig på Palestinas sida. Detta ledde i sin tur till att konflikten spårade ur och britterna lämnade över problematiken om Palestina till FN.