Israel-Palestina-konflikten idag

Idag är det Israelerna (judarna) som har näst intill all mark i Israel och Palestina. Palestinierna/Muslimerna lever fortfarande till viss del där men endast i liten utsträckning. Det har sedan 1948 pågått en hel del krig om israel, dessa är: 1948 års arabisk-israeliska krig. Sexdagarskriget 1967, Libanonkriget 1970, Oktoberkriget 1973, den första intifadan 1987 och Gazakriget 2008–2009. De fyra första krigen är att anfall från arabstaterna anföll israel för att ta över makten medan de två sista är uppror från palestinierna inifrån och israel slog sedan tillbaka. Idag har det bildats en kvartett mellan EU, FN Ryssland och USA. Alla dessa stöttar en fredsplan som ska medföra fred i Israel och Palestina. Det var George Bush som stiftade denna plan och det är än idag den man följer i syftet att uppnå fred och avsluta krig och konflikt.

Fredsplanen

Det är dock inte så lätt att skapa fred mellan länderna då de båda vill ha Jerusalem som sin huvudstad. Detta gör att det blir väldigt svårt att komma till en lösning då ingen av de två staterna vill ge med sig. Det finns även stora frågor som rör flyktingar som flytt från krig och nu vill tillbaka till sitt land. Där tycker Israelerna att de får bo kvar i länderna de bor i och alltså inte få komma tillbaka till israel och Palestina. De arabiska menar dock att de ska ha rätt att komma tillbaka och har FN:s stöd som också tycker att de har rätt att återvända. Det byggdes en skyddsbarriär/mur mot den västra delen för att skydda landet. Detta gör dock att det blir väldigt svårt för alla palestinier som bor utanför muren då det blir svårt att komma in och jobba i israel. Då det finns få arbeten för de palestinier som bor utanför muren blir de fattiga och det leder i sin tur till att de har svårt att utveckla samhället. Idag är det israel som kontrollerar stora vattenresurser som gör att israelerna få använda betydligt mycket mer vatten än vad palestinierna får. Den genomsnittliga förbrukningen av vatten för israeler är ungefär 300 liter per dag, medan palestinierna får ungefär 70 liter om dagen. Detta ses självklart av många som orättvist då palestinierna bör få mer tillgång till vatten då israel får så pass mycket. Israel menar dock att de gör helt rätt i detta då de ger palestinierna mer vatten än vad FN kräver att de ska få. Att vattenresurserna kontrolleras av israelerna gör att palestinierna blir rädda, då de riskerar att bli av med ännu större mängd vatten.

Sverige erkänner Palestina som stat

Många västländer har än idag inte erkänt Palestina som en stat. I Sverige försökte man få igång en slags kedjereaktion för att fler länder skulle erkänna Palestina som en stat. Tanken med detta är att man försöker få palestinierna ska ”mogna till” om de blir erkända som en egen stat, vilket i sin tur kan leda till att konflikten lugnar ned sig.