Vad är Jerusalem?

Det finns runt om i världen delade meningar om vad Jerusalem faktiskt är. Israel har utropat staden som sin huvudstad, men detta är något resten av världen säger emot. Jerusalem har inte blivit erkänd av omvärlden som Israels huvudstad då det är en stad som anses ha alldeles för stort historiskt och heligt värde. Jerusalem har en historia som går tillbaka i tiden så långt som till runt 4000 f.Kr.  enligt FN:s generalsekreterare ska östra Jerusalem utgöra huvudstaden i en palatinsk stat, medan den västra delen ska fungera som israels huvudstad. EU erkänner dock inte Israels annektering av östra Jerusalem utan de ser det snarare som ockuperat och säger att fred förutsätter att staden Jerusalems status som framtida huvudstad i två stater ska avgöras genom förhandlingar. Jerusalem är inte en speciellt stor stad till ytan, men den rymmer flera platser med stor religiös betydelse. Några av dessa är tempelberget, västra muren, Klippdomen och den heliga gravens kyrka.

Tempelberget

Tempelberget är en upphöjd plats som ligger belägen i Jerusalems gamla stad. Platsen är en helig plats inom judendomen, kristendomen och islam. Trots att namnet tempelberget är platsen belägen lågt ner i staden och omges av höga kullar. Trots att platsen inte ligger speciellt högt upp säger man i judendomen alltid att man går upp till tempelberget och aldrig ned. Mitt på berget finns det en klippa där det sägs att Abraham nästan offrade Isak enligt den första moseboken.

Västra muren

Västra muren ligger belägen i Jerusalem och är en del av tempelbergets stödmur. Tillbaka i tiden kallades denna mur ofta för klagomuren. Västra muren är en helig plats inom judendomen och islam och det är folk från hela världen som reser till Jerusalem för att se den. Muslimerna kallar denna mur för al-Buraq och det sägs vara här som profeten Muhammad under den nattliga resan kedjade fast sin fåle Buraq. Bibeln säger att Salomons tempel byggdes på toppen av tempelberget cirka 900 f.kr och förstördes sedan av babylonierna 586 f.Kr. Det andra templet byggdes år 516 f.Kr.

Klippdomen

Klippdomen, eller Klippmoskén som den också kallas, är en muslimsk helgedom i Jerusalem. Den räknas som den tredje heligaste platsen i Israel, efter Kaba i Mekka och profeten Muhammeds moské i Medina. Klippdomen är en plats som är öppen för bön, men det hålls inga gudstjänster där. Då det inte hålls några gudstjänster räknas inte Klippdomen som en Moské. Klippdomen är världens allra äldsta existerande muslimska byggnad.

Den heliga gravens kyrka

Den heliga gravens kyrka är en av de viktigaste helgedomarna i kristendomen. Traditionen säger att kyrkan ligger på platsen där Jesus Korsfästes, Golgata, och inuti yrkan ligger den heliga graven där Jesus sägs ska ha återuppstått. Byggnaden ligger belägen i den kristna delen av Jerusalem och har sedan 300-talet varit ett mål för pilgrimsfärden. Kyrkan har sin festdag den 14 september och faller samman med det heliga korsets upphöjelse. Denna kyrka är en del av det världsarv bestående av Gamla staden i Jerusalem och dess murar.