Vad är israel?

Israel, eller staten Israel som det formellt kallas, är en stat i Mellanöstern i Asien. Den 14 maj år 1948 utropades Israel till en judisk stat i Palestina och saknar idag till viss del erkända gränser. Att staten saknar dessa gränsen beror på militära konflikter med grannländer uppstod omedelbart och de har fortfarande idag inte lösts helt. Konflikterna har dock lugnat sig mellan två av grannländerna, nämligen Egypten och Jordanien. Israel gränsar även till Libanon och Syrien och har stora konflikter med båda två. Det finns även konflikter med det området som under sexdagarskriget år 1967 erövrades och står under administration av myndigheten i Palestina. Konflikten mellan Israel och Palestina är väldigt allvarlig då gränserna inte är avgjorda. I Israel bor det cirka 7.28 miljoner människor, och de allra flesta är judar. I och med att det bor så många judar i Israel är staten den enda i världen som kallas för ett judiskt land. Trots att de allra flesta i Israel är judar finns det även många andra etniska grupper. Det finns bland annat palestinier, kristna, muslimer och samariter. Trots att det pågår en så pass stor konflikt mellan Israel och Palestina så är det fortfarande Palatinska medborgare som bor i Israel eller som pendlar varje dag för att arbeta i Israel.

Demokratin i Israel

Israel är en demokratisk judisk stat med allmän rösträtt och parlamentarism. Alla de palestinier som flyttade från israel när staten bildades eller senare har inte rösträtt. Runt om israel i flyktingläger finns det enligt FN ungefär 5 miljoner palestinier som lever. Israel har en premiärminister som fungerar som chef över landet och Knesset utgör det lagstiftande organet. Staten Israel saknar konstitutionen och grundlag, istället vilar all juridik på något de kallar baslagar. Baslagarna kan den lagstiftande makten anta löpande efter ett majoritetsbeslut. Israel är ett land med lång livslängd och har den tredje högsta inkomsten per capita. Sett till BPN (bruttonationalprodukt) per invånarna är israels ekonomi den 26:e största i hela världen.

Huvudstad i Israel

År 1950 blev det klart i Israel att Jerusalem skulle vara huvudstaden. Detta är en stad med otroligt stor betydelse för flera religioner, bland annat i judendomen. Det ses som den heligaste staden för alla judar och kristna, och även som den tredje heligaste staden inom Islam. Eftersom att Jerusalem har så pass stort värde för så många människor runt om i världen är det få i omvärlden som erkänner Jerusalem som Israels huvudstad. Det pågår ständigt konflikter om staden och många länder väljer att ha sina ambassader i Tel Aviv, som under en kortare period var Israels huvudstad.

Israels Geografi

Israel är mestadels täckt av ökenområden, vilket gör att man är i stort behov av stora mängder sötvatten. Vattnet krävs för att man ska kunna odla i landet. Israels yta utgör ungefär 20 770 kvadratkilometer varav endast en procent är vatten. Klimatet i Israel är varierat där det kan vara kalla vintrar med snö men även varmare vintrar utan snö.