Bakgrunden till konflikten mellan Israel och Palestina

Konflikten mellan israel och Palestina har hållit på under en mycket lång period påverkar än idag politiken runt om i världen. År 1000 f.Kr. erövrade kung David Jerusalem och det blir centralorten i ett judiskt kungarike. 63 f.kr intas Israel av romarriket. Inte långt efter att romarna intagit Israel blir de trötta på att judarna hela tiden gör ett så stort motstånd i Israel och de bestämmer sig då för att deportera de judiska folket. Många av de som deporterades hamnade sedan i Rom och blev där slavar. Araberna övertar senare makten över Israel. Judarna som tidigare blev deporterade från Israel till Rom överlevde där och spridde med tiden ut sig över Europa. De behöll hela tiden sin nationella identitet, trots att de fortfarande inte har tillgång till sitt land, Israel.

Judarnas svåra tid i Europa

Under tiden i Europa förföljdes och trakasserades judarna av resten av befolkningen och i Marocko på 1000 talet dödades ungefär 6000 judar. Detta betyder alltså att andra världskriget inte är den första förintelsen av judar. Judarna anklagades sedan även för att ligga bakom digerdöden. Judarna blir år 1492 utvisade från Spanien, och det var då inte längre tillåtet för några judar att bo där alls. Det var inte bara i Spanien som judarna behandlades illa utan det pågick i nästan hela Europa. Judarna var till exempel inte till tillåtna att bo bland resten va befolkningen i många av städerna utan tvingades istället bo utanför i ghetton. År 1543 skriver Martin Luther ett uttalande att judendom därefter inte ska vara tillåtet i kristna länder och att alla judar ska utvisas från alla kristna länder. Hatet mot judarna var under denna tid väldigt starkt och det var väldigt svårt för judarna. I Ryssland år 1820 dödades ungefär 70000 – 200000 judar och år 1900 emigrerar många judar från Ryssland då så många dödats och de blir illa behandlade. Några år senare skedde cirka 1000 övergrepp på judar och fler än så blev mördade.

Judarna återvänder

Efter allt detta är det inte konstigt att judarna vill återvända och ha tillbaka sitt land Israel. Från och med 1800-talet började Judarna att flytta sig tillbaka till Israel och Palestina. De började köpa upp land för att sedan kunna köpa tillbaka Israel. År 1897 anordnades en sionistisk världskongress där man ordnade riktlinjer för att kunna återskapa Israel. Många länder var negativa till detta då de förstod att det skulle kunna bli problem om Judarna fick en stat i det området.  Judarna fick efter andra världskriget tillåtelse att återskapa sin stat. Israel blev senare en ”tvådelad” stat, då halva landet tillhörde judarna och halva muslimerna. Freden i landet höll inte länge och snart började de närliggande länderna bomba och det hela slutade i ett krig. Kriget slutade i judarnas fördel då de lyckades få mer mark än de hade innan kriget. Palestinierna (muslimerna) vill än idag ha tillbaka marken de än gång hade, och därför pågår konflikten fortfarande.